Jak wczesne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na funkcjonowanie w dorosłym życiu? Style przywiązania.

Udostępnij

Niemowlę przychodząc na świat, jest całkowicie zależne od otoczenia i osób sprawujących nad nim opiekę. By stać się niezależnym, zdolnym do życia, samodzielnym człowiekiem powinno rozwinąć w sobie niezbędne cechy, które umożliwią mu rozpoznawanie i co za tym idzie zaspokajanie swoich potrzeb zgodnie z normami społecznymi, a także zdobyć umiejętności, które pozwolą rozwijać mu swój potencjał.

Czy pierwsze relacje niemowlęcia z najbliższą mu osobą mają wpływ na jego dorosłe życie?

Niezwykle ważnym elementem rozwojowym pozwalającym dziecku przejść od uzależnienia od opiekuna, do samodzielności jest jego relacja z najbliższą mu osobą. To właśnie jakość tego kontaktu otwiera mu drogę do niezależności i samorealizacji. Postępy, które czyni dziecko w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i fizycznym są ściśle związane z jego rozwojem społecznym.

Codzienna interakcja z opiekunem umożliwia niemowlęciu nabywanie kolejnych umiejętności i zdolności, które zaspakajają jego potrzeby. Wzrastające możliwości dziecka z czasem pozwalają mu nawiązywać relacje z innymi, a co za tym idzie, poszerzają rozwój poznawczy, rozwijają ciekawość, umiejętność radzenia sobie z przeszkodami, dążenie do zdobywania nowych informacji i umiejętności. Te wczesne doświadczenia w relacjach z innymi są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka i będą miały wpływ na całe jego dorosłe życie.

Jak powstają wzorce przywiązania?

W pierwszym roku życia niemowlę przywiązuje się do najbliższego opiekuna na podstawie doświadczeń związanych z jakością opieki, którą ten mu zapewnia. To właśnie sposób reagowania na sygnalizowane potrzeby przez dziecko, szybkość tych reakcji, adekwatność działań w stosunku do realnej potrzeby dziecka i sposób emocjonalnego nastawienia dorosłego do dziecka tworzy przyszłe strategie zachowania. Strategie te opisywane są jako wzorce przywiązania.

Wzorce przywiązania są podstawą różnic indywidualnych w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym pomiędzy ludźmi. Na podstawie tych wzorców można określić sposób zachowania dziecka wobec najważniejszej dla niego osoby, którą najczęściej jest matka, lub główny opiekun dziecka. W późniejszym okresie przekładają się na sposób funkcjonowania człowieka, jego kontakty z rówieśnikami, dorosłymi, a także partnerami życiowymi.

Jakie są wzorce przywiązania?

Wyraźne różnice pomiędzy dziećmi w ich sposobach nawiązywania kontaktów z matką, uzyskiwania jej zainteresowania i pomocy można zaobserwować już w pierwszym roku życia. Wyróżniamy trzy wzorce przywiązania: bezpieczny, unikowy i ambiwalentny.

Wzorzec przywiązania bezpiecznego?

Wzorzec przywiązania bezpiecznego kształtuje się wtedy, gdy niemowlę jest pewne, że matka/opiekun jest:

 • dla niego łatwo dostępna/y (pojawia się szybko, gdy dziecko zaczyna płakać),
 • adekwatnie reaguje na sygnały od niego płynące (karmi, gdy jest głodne, zmienia pieluchy na czas, przytula, odpowiada na gaworzenie itp.),
 • w odpowiedni sposób pomaga w sytuacjach trudnych (poprawia ubranko, przekłada na boczek, masuje brzuszek, dba o komfort termiczny maleństwa, jest przy zasypianiu itp.).

Pewność, że dziecko może zawsze liczyć na opiekuna, daje mu możliwość odważnego poznawania świata, swobodnego odnoszenia się do matki, bez lęku o jej reakcję na daną sytuację, poszukiwania w jej ramionach ukojenia w sytuacjach stresowych.

Dziecko z bezpiecznym przywiązaniem charakteryzuje się:

 • przyjacielskim stosunkiem do osób obcych, choć zdecydowanie woli kontakt z opiekunem,
 • w sytuacji rozłąki reaguje zachowaniem stresowym, a przy ponownym połączeniu dąży do bliskości fizycznej i wspólnej zabawy z matką,
 • w wieku przedszkolnym potrafi współpracować z innymi,
 • jest lubiane przez kolegów,
 • pomysłowe,
 • potrafi sobie poradzić ze stresem i powrócić do równowagi,
 • innych ludzi traktuje w sposób przyjazny i spokojny,
 • nawiązuje swobodne rozmowy,
 • chętnie poznaje nowe rzeczy i aktywności,
 • potrafi zwrócić się po pomoc,
 • ma dobry kontakt z otoczeniem,
 • ma przekonanie o własnej wartości,
 • pozytywni postrzega intencje innych ludzi,
 • częściej pozytywnie ocenia wydarzenia.

Wzorzec przywiązania unikowego

Przywiązanie unikowe charakteryzuje się małym zaufaniem dziecka do opiekuna, wynikające z doświadczania braku jego dostępności, rzadkich, czasem nieadekwatnych reakcji lub nadmiernej kontroli ze strony opiekuna. W przypadku potrzeby bliskości lub wsparcia dziecko spodziewa się raczej braku zainteresowania i pomocy. Wynika to z tego, że rodzic często nie reagował na sygnały dziecka lub nieadekwatnie zaspakajał jego potrzeby, postępując według własnych przekonań, nie uwzględniając komunikatów dziecka, zakładając np. że wypłacze się, to zaśnie.

Dziecko z przywiązaniem unikowym:

 • przestaje poszukiwać kontaktu z opiekunem,
 • stara się samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby, co skutkuje wykształceniem się u niego pozornej samowystarczalności, która zaburza jego rozwój emocjonalny np. sposób komunikowania innym o swoich uczuciach i potrzebach,
 • w wieku przedszkolnym izoluje się emocjonalnie od innych,
 • często jest niechętnie nastawione do otoczenia lub zachowuje dystans w stosunku do innych, izoluje się,
 • ma trudność w zwracaniu się o pomoc,
 • jest przekonane o niskiej własnej wartości,
 • często przypisuje innym ludziom negatywne intencje,
 • wiele wydarzeń ocenia negatywnie,
 • wykazuje niezależność, ale jest to niezależność pozorna,
 • nie poszukuje wsparcia u innych ludzi.

Wzorzec przywiązania ambiwalentnego

Wzorzec przywiązania ambiwalentnego charakteryzuje dzieci, które nie mają pewności czy rodzic w danym momencie będzie dla nich dostępny i czy zaspokoi odpowiednio ich potrzeby. Ambiwalentna postawa wobec matki/opiekuna utrudnia poznawanie świata, a więc zubaża rozwój poznawczy i społeczny, a co za tym idzie również własnej autonomii. Na ukształtowanie się takiego sprzecznego wzorca ma wpływ zachowanie rodzica, którego postawa wobec dziecka charakteryzuje się brakiem spójności i stabilności. W pewnych sytuacjach jest dostępny i pomocny, w innych nie odpowiada na potrzeby dziecka.

Dziecko z przywiązaniem ambiwalentnym:

 • ma mniejszą swobodę w poznawaniu otoczenia, często rezygnuje z eksploracji, pozostając blisko matki,
 • często złości się na matkę i wykazuje opór fizyczny, np. chce się przytulić, ale jednocześnie odpycha dorosłego,
 • często wykazuje silne napięcie,
 • jest impulsywne,
 • poszukuje ciągłej uwagi,
 • źle sobie radzi w sytuacjach trudnych np. okazując bezradność czy frustrację,
 • nadmiernie poszukuje pomocy u innych nawet w prostych sytuacjach,
 • jest niepewne w kontaktach z innymi,
 • odczuwa lęk przed odrzuceniem,
 • jest niepewne co do własnej wartości,
 • wykazuje zmienność w przypisywaniu intencji innym ludziom,
 • ma przekonanie o nieprzewidywalności wydarzeń.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż wczesne doświadczenia dziecka związane z zapewnieniem mu prawidłowej opieki i stworzenie z nim bliskiej relacji, dającej poczucie bezpieczeństwa, pozwala mu ukształtować bezpieczny wzorzec przywiązania. Wzorzec ten przekłada się na tworzenie w przyszłości satysfakcjonujących relacji w grupach rówieśniczych, otwartości na kontakty z innymi i tworzenie dobrych związków w dorosłym życiu. W każdym wieku, począwszy od wczesnego dzieciństwa, poprzez wiek szkolny i adolescencji (okres dojrzewania), dzieci z bezpiecznym wzorcem przywiązania charakteryzują się efektywną regulacją emocji i prezentują mniej problemów emocjonalnych. Ponadto okazuje się, co potwierdza wiele wyników badań, że nieprawidłowe wzorce przywiązania w niemowlęctwie stanowią istotny czynnik ryzyka pojawienia się w kolejnych okresach życia różnych form zaburzeń psychicznych. Istotnym elementem okazuje się rozpoznawanie czynników zaburzających rozwój niemowląt i zapobieganie ich wpływowi, co może stanowić ważny element profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

 

Bibliografia:

Red. Anna Izabela Brzezińska: Psychologiczne portrety człowieka. GWP, Gdańsk 2021 r.

Popularne wpisy

Treści znajdujące się w niniejszej witrynie nie stanowią opinii prawnych,
medycznych ani jakichkolwiek porad terapeutycznych, dietetycznych, prawnych
i innych, nie mogą więc być podstawą do podejmowania
decyzji bez konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie. Czytaj dalej.

Related Posts

Polecane

Jak podejmować dobre decyzje? Kluczowe wskazówki i narzędzia.

Podjęcie właściwej decyzji może być trudnym zadaniem, szczególnie gdy...

6 sposobów na to jak radzić sobie z krytyką

Krytyka nie jest łatwa do przyjęcia, nawet jeśli się...

12 faktów na temat ADHD

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób postrzega siebie samych...

Koszyczek pełen uroku: pomysły na piękne ozdoby wielkanocne

Piękne ozdoby do koszyczka wielkanocnego mogą całkowicie odmienić nawet...

Jak stres wpływa na rozwój dziecka?

Niemowlę przychodząc na świat, jest całkowicie zależne od otoczenia...

Jak nie bawić się z małym dzieckiem? Zachowania opiekuna, które mogą być źródłem strachu dziecka.

Czy wiesz, że mimo najlepszych chęci niektóre zachowania opiekunów,...
0
Would love your thoughts, please comment.x