Informacje o publikacjach oraz prawa autorskie

Treści znajdujące się w niniejszej witrynie nie stanowią opinii prawnych,
medycznych ani jakichkolwiek porad terapeutycznych, dietetycznych, prawnych
i innych, nie mogą więc być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek
decyzji.

Autorzy tekstów oraz pozostałe osoby współpracujące przy tworzeniu bloga
SmarterLife.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantują
poprawności lub kompletności informacji prezentowanych na Blogu. Mimo, iż
Autorzy dołożyli wszelkich starań w celu udostępnienia aktualnych i rzetelnych
informacji, informujemy, że istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości.

Ponadto Blog SmarterLife.pl może zawierać odniesienia do określonych źródeł
naukowych, badań, ustaw czy przepisów podlegających zmianom czy
nowelizacjom, co należy uwzględnić przy ocenie okoliczności danego zagadnienia,
przy czym treści znajdujące się w witrynie SmarterLife.pl nie stanowią informacji o
stanie obowiązującego prawa, nie są badaniami naukowymi, a stanowią wyłącznie
odzwierciedlenie poglądów Autorów.

Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz wyrażonych poglądów, w
szczególności w przypadku zmiany wyników badań naukowych czy przepisów
prawnych.

Osoby odpowiedzialne za utworzenie i działalność Bloga SmarterLife.pl, w tym
Autorzy tekstów, nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostępie do
przedmiotowej witryny lub do jakichkolwiek informacji i treści znajdujących się w
witrynie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wyrażone w tekście opinie mogły ulec
dezaktualizacji od czasu ich opublikowania.

Prawa autorskie
Informujemy, iż teksty, układ graficzny, zdjęcia, logotypy oraz kod źródłowy,
zamieszczone na Blogu SmarterLife.pl stanowią „Utwory” w rozumieniu ustawy z
dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94) i są chronione prawem autorskim. Autorzy nie
udzielają licencji i zastrzegają co do wymienionych Utworów wszelkie prawa
autorskie.